EĞİTİMLERACT EĞİTİM

KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ

(ACT)

 

 

KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ (ACT)

Kabul ve kararlılık terapisi nedir, Kabul ve kararlılık terapisi eğitimine kimler katılabilir, Kabul ve kararlılık terapisi eğitiminin içeriği nedir, Kabul ve kararlılık terapisi eğitimini ne için almalıyım, Kabul ve kararlılık terapisi diğer psikoterapi türlerinden farkı nedir, Kabul ve kararlılık terapisi ile hangi psikolojik rahatsızlıklar tedavi edilir.

 

EĞİTİM SÜRESİ:

Toplamda 6 gün 54 saat.

 

KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ NEDİR?

3. dalga terapilerin arasında yer alan Kabul ve Kararlılık Terapisi, yani acceptance and commitment therapy (ACT), davranış analizi kullanarak kişide psikolojik esnekliği sağlamak için çeşitli kabul ve farkındalık odaklı müdahaleleri bulunduran bir modeldir. Davranışsal bir terapi ekolü olan ACT, temel altı süreci ele alarak psikolojik rahatsızlığı olan kişilerin hayatlarına anlam ve canlılık katmayı hedefler.

Psikolojik ızdırabın kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, deneyimsel kaçınmanın, zihinle kaynaşmanın, kavramsallaştırılmış benliğin, şimdi ki zamanla ilişkinin kopması, değerlerin net olmayışı, ve bunun doğrultusunda değerlere hizmet etmeyen ve işlevsel olmayan davranışlarda bulunulmasının psikolojik katılığa yol açacağını belirtir.

Bu ızdırabı hafifletip istediğimiz hayatı yaşamaya giden yolda sunulan alternatifler altı temel prensipte ele alınır: kabul, defüzyon (bilişsel ayrışma), şimdi ki an ile esnek temas, bağlamsal benlik, değerler, ve adanmış eylemler.

 

KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

Psikiyatrist, psikoterapist, psikolog, PDR, sosyal hizmetler uzmanı, psikiyatri hemşireliği unvanına sahip sağlık çalışanları, aile danışmanları, aile hekimleri. Aynı zamanda alana ilgili psikoloji öğrencileri (3-4. sınıf)

Önemli not: Bu eğitime kayıt yapabilmek için öncesinde 54 saatlik BDT eğitimi almış olmanız gerekmektedir. Çünkü ACT, BDT çıkışlı bir terapi ekolüdür. BDT kuramlarını biliyor olmanız, bu eğitimde alacağınız bilgi ve edineceğiniz beceriler için gereklidir.

 

KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ EĞİTİMİNİ NİÇİN ALMALIYIM?

Kabul ve kararlılık terapisi eğitimini, psikoterapistler psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde etkin olarak kullanabilirler. Psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılan en etkili modern psikoterapi türlerinden biridir.

Kabul ve kararlılık terapisi eğitimi sonrasında alan uzmanları, psikoterapistler, ve psikiyatristler, anksiyete bozuklukları, depresyon, psikosomatik bozukluklar, yeme bozuklukları başta olmak üzere birçok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde daha etkin ve profesyonel müdahale edebileceklerdir. ACT eğitimi, bu bozukluklar dışında, kişinin günlük hayatta karşılaştığı, psikolojik bozukluk boyutuna ulaşmayan birçok sorunun çözümünde de kullanılabilir.

 

KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ SERTİFİKASI NE İŞE YARAR?

Önemli not: Kabul ve kararlılık terapisi eğitimi bitiminde katılımcı yapılacak olan testte başarılı olursa, eğitimi tamamlama belgesi alacaktır. Bu belge ile ACT, istenilen durumlarda seans içi/dışında uygulanabilir. Psikoterapilerinizde kabul ve kararlılık terapisinin prensip, teori, ve tekniklerini uygulayabilirsiniz.

 

KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ DİĞER PSİKOTERAPİ TÜRLERİNDEN FARKI NEDİR?

ACT, klasik bilişsel ve davranışsal terapiden farklı olarak düşünceleri, duyguları, hissiyatları, hatıraları ve diğer içsel olayları kontrol etmek ve değiştirmek yerine bunları fark etmeyi, benimsemeyi, ve bunlara yer açmayı önerir. İkinci olarak, ACT psikoterapilerde süreç odaklıdır. Yapılandırılmış bir rehberden ziyade, mevcut anda hangi bağlamda ilerleniyorsa terapistin esneklikle bu sürece dahil olmasından bahseder.

Bir diğer fark ise, ACT’in 3. dalga terapiler listesinde bulunan, kanıta dayalı bir psikoterapi olmasıdır. BDT gibi, ACT’de psikoterapi sürecinde kısa zamanda etkililik görülmesidir.

 

KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ HANGİ PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİSİNDE ETKİLİDİR?

ACT’in birçok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde psikiyatrik ilaçlarla birlikte veya tek başına etkili olduğu birçok bilimsel araştırma ile kanıtlanmıştır. Bunların başında kaygı bozuklukları, depresyon, psikosomatik bozukluklar, yeme bozukluğu, bağımlılık gelmektedir.

 

 

 

KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ NEDİR?

 1. 1. ve 2. modül
  1. ACT’e giriş
  2. Bağlamsal davranışçı yaklaşım
  3. İlişkisel çerçeve kuramı
  4. İşlevsel davranış analizi + uygulamaları
  5. Psikolojik katılık ve esneklik formülasyonu + uygulamaları
 2. 3. ve 4. modül
  1. Yaratıcı umutsuzluk ve gönüllülük + uygulamaları
  2. Deneyimsel kaçınmaya karşı Kabul
  3. Kaynaşmaya Karşı Bilişsel Ayrışma (Füzyona Karşı Defüzyon)
  4. Şimdi ki an ile temasın kopması yerine Şimdi ki an ile esnek temas
  5. Kavramsallaştırılmış benlik yerine Bağlamsallaştırılmış benlik
 3. 5. ve 6. modül
  1. Değerlerin netleştirilmesi
  2. Değerlere hizmet eden Adanmış eylemler
  3. Terapide metafor kullanımı + uygulamaları
  4. ACT müdahale becerilerinin geliştirilmesi
  5. Klinik görüşme örnekleri, vaka çalışmaları

 

 

VERİLECEK BELGE:

ACT  Eğitimi Uygulayıcı Sertifikası

EĞİTİMCİ:

Uzman Klinik Psikolog / Ecem ŞENEL

DETAYLI BİLGİ İÇİN : 0555-143-37-97