EĞİTİMLERÇOCUK DEĞERLENDİRME VE DİKKAT TESTLERİ EĞİTİMİ

ÇOCUK DEĞERLENDİRME VE DİKKAT TESTLERİ EĞİTİMİ

 

Çocuk Testleri Sertifika Eğitiminin Amaçları Nelerdir?

Çocukları sağlıklı bir şekilde gözlemlemek ve gelişimlerini takip edebilmek için, gerekli olan çocuk değerlendirme araçlarını bilmek ve çocuk testlerini etkin bir şekilde kullanabilmek için yeterli donanım, bilgi ve beceriye sahip olmak.

Normal ve normal dışı davranış gösteren çocukların gelişim takibinin yapılabilmesi ve normal olmayan gelişim alanlarının saptanabilmesi için uygun değerlendirme araçlarının kullanılabilmesi.

Takvim yaşına uygun olarak beklenen gelişimi göstermeyen çocukların erken dönemde tespit edilip, gelişimsel değerlendirmelerinin yapılması, gerekli olduğu takdirde uygun yönlendirme ve müdahaleleri sağlamak için çocuklarla çalışan uzmanların donanıma sahip olmaları.

Kayıtlar devam etmektedir.

 

 

ÇOCUK TESTLERİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ :

 

TOPLAMDA 14 TEST

 

-Çocuğun Psikolojik Değerlendirilme Süreci ve GÖZLEM / GÖRÜŞME

-D2 DİKKAT TESTİ

-KELİME SÖYLEYİŞ TESTİ

- FRANKFURT DİKKAT TESTİ

 

Ψ CATELL 2-A ZEKA TESTİ:

7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.

Ψ CATELL 3-A ZEKA TESTİ:

Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.

Ψ GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ:

2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

Ψ GOODENOUGH HARRIS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ:

Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.

Ψ PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ:

2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

Ψ METROPOLITAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ:

5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir.

Ψ FROSTIG GELİŞİMSEL-GÖRSEL ALGI TESTİ:

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklar başta olmak üzere uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını da ölçen bir okul olgunluk testidir.

Ψ BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ:

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

Ψ AGTE ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ:

0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.

Ψ PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ:

Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.

Ψ BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ:

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır.

-UYGULAMALAR VE RAPORLAMA

 

VERİLECEK BELGE:

 

Çocuk Testleri Eğitimi sonunda Uygulayıcı Sertifikası verilmektedir.

 

EĞİTİMCİ:

UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN FAZIL TATAR

 

YER: SELENYUM PSİKOLOJİ MERKEZİ

DETAYLI BİLGİ İÇİN : 0555-143-37-97